2020KO DEIALDIAK

 

 • OIBARKO UDALA

*GGKEentzako eta irabazi asmorik gabeko entitateentzako 2020ko dirulaguntzen deialdia, garapen lankidetzarako proiektuak finantzatzeko

Aurkezteko epea: Oibarko Udaleko Erregistro Orokorrean aurkeztuko dira eskaerak, azaroaren 30eko 14:00ak baino lehenago.

OINARRIAK

 

 • ANTSOAINGO UDALA

*Dirulaguntzen 2020ko deialdia, garapen lankidetzarako proiektuak egiteko

Eskaerak aurkezteko epea: 2020ko irailaren 11tik 30era (biak barne).

204. NAO     OINARRIAK     I. ERANSKINA      II. ERANSKINA    III. ERANSKINA     IV. ERANSKINA    V. ERANSKINA

 

 • ALTSASUKO UDALA

*Garapenerako lankidetza proiektuak egiteko dirulaguntza deialdia 2020

Aurkezteko epea: 30 egun baliodun NAOn argitaratu eta biharamunetik aurrera.

160. NAO        Eskaera

 

 • TUTERAKO UDALA

*Dirulaguntzen deialdia, garapenerako lankidetza proiektuak egiteko eta larrialdiko laguntzak emateko, 2020.

Aurkezteko epea: 30 egun natural NAOn argitaratu eta biharamunetik aurrera.

Larrialdiko laguntzetarako berriz, urte osoan irekia izanen da.

137. NAO 2020ko oinarriak

 

 • BURLATAKO UDALA

*Dirulaguntzen deialdia nazioarteko lankidetza-senidetzeetarako, 2020. urtea.

Aurkezteko epea: uztailak 6

131. NAO       Deialdia        Eskaera-orria       Datuen inprimakia

 

 • IRUÑEKO UDALA

* Dirulaguntzen deialdi publikoa, norgehiagoko araubidekoa, 2020an garapenaren aldeko nazioarteko lankidetza-proiektuak gauzatzeko.

Aurkezteko epea: Hilabete 1 NAOn argitaratu eta biharamunetik aurrera.

119. NAO, 2020ko ekainaren 3koa

 Argibide gehiago: https://sedeelectronica.pamplona.es/FichaTramite.aspx?idioma=2

 

*Garapenaren aldeko sentsibilizazio eta hezkuntza jarduerak

Aurkezteko epea: hilabete baliodun 1, NAOn argitaratu eta biharamunetik aurrera

117. NAO, ekainaren 1ekoa – 23

https://sedeelectronica.pamplona.es/FichaTramite.aspx?id=PL0000040&idioma=1

*Unean uneko sentsibilizazio jarduerak

Aurkezteko epea: NAOn argitaratu eta biharamunetik hasita urriaren 23a arte egun hori barne.

117. NAO, ekainaren 1ekoa – 19

https://sedeelectronica.pamplona.es/FichaTramite.aspx?id=PL0000039&idioma=1

*Garapenaren eta herritartasun globalaren aldeko proiektuak

Aurkezteko epea: NAOn argitaratu eta biharamunetik hasita ekainaren 26a arte.

117. NAO, ekainaren 1ekoa – 22

https://sedeelectronica.pamplona.es/FichaTramite.aspx?id=PL0000041&idioma=1

*Lankidetza hegoaldeko herrialdeetako toki entitateekin

Aurkezteko epea: NAOn argitaratu eta biharamunetik hasita ekainaren 26a arte.

117. NAO, ekainaren 1ekoa – 24

https://sedeelectronica.pamplona.es/FichaTramite.aspx?id=PL0000042&idioma=1

*Laguntza humanitarioa

Aurkezteko epea: NAOn argitaratu eta biharamunetik hasita urriaren 23a arte egun hori barne.

117. NAO, ekainaren 1ekoa – 21

https://sedeelectronica.pamplona.es/FichaTramite.aspx?id=PL0000038&idioma=1

 

 • BURLATAKO UDALA

Laguntzen deialdia Urte Anitzeko Lankidetza Proiektuetarako (2020-2023)

Aurkezteko epea: 20 egun baliodun, NAOn argitaratzen denetik aurrera

97. NAO, maiatzaren 11koa      Deialdiaren oinarriak

 

 • ULTZAMAKO UDALA

Deialdia, GKE, lankidetza-proiektu eta irabazi-asmorik gabeko erakundeendako 2020ko dirulaguntzak emateko.

Eskaerak aurkezteko epearen luzapena.

Udalak eskaerak aurkezteko epea luzatu du eta alarma egoera bukatzen denetik 30 egun naturalen barruan aurkeztu ahalko dira.

81. NAO. Epearen luzapena

 

 • GALAR ZENDEAKO UDALA

2020ko Nazioarteko lankidetzarako dirulaguntzak

Aurkezteko epea: ekainak 20

67. NAOa, martxoaren 30ekoa

Oinarriak

Ordenantza, 44. NAOa        Ordenantzaren aldaketa 54. NAOa

 

 • ULTZAMAKO UDALA

Deialdia, GKE, lankidetza-proiektu eta irabazi-asmorik gabeko erakundeendako 2020ko dirulaguntzak emateko.

Aurkezteko epea: 30 egun natural, deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera.

54. NAOa             Proiektua aurkezteko inprimakia            Eskabidea

 

 • LIZARRAKO UDALA

Oinarri arauemaileak dirulaguntzak emateko garapen bidean diren herrialdeetako gizarte-egoera ahuleko populazioen funtsezko eta oinarrizko premiak asetzea xede duten proiektuetarako (2020. urtea).

Aurkezteko epea:  hilabete bat NAOn iragarkia argitaratzen denetik aurrera.

30. NAOa, martxoaren 12koa

Deialdia        Eskaera eredua           Memoria eredua

 

 • SAN ADRIANGO UDALA

Dirulaguntzen deialdia, ongizateko eta gizarte-ekintzako proiektuak eta jarduerak, irabazi asmorik gabekoak, antolatzeko 2020 urtean zehar.

Aurkezteko epea: 15 egun NAOn argitaratzen denetik aurrera.

30. NAOa, otsailaren 13koa           Deialdia

 

 • UNTZUEKO UDALA

Dirulaguntzen deialdia 2020rako, kultura, hezkuntza, kirol, laguntza, giza eta gizarte xedeetarako.

Aurkezteko epea: 2020ko otsailaren 18a

30. NAOa, otsailaren 13koa         Deialdia

Volver arriba