Kontratazioa

Toki entitateen kontratazioan generoaren baldintzak ezartzeko gidaliburua

Nafarroako Berdintasunerako Institutuaren eta Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioaren artean izenpetutako hitzarmenaren barnean, NUKFk eskatu zuen gidaliburu bat prestatzea generoaren arloko baldintzak ezartzeko toki administrazioko kontratuetan.

Ikus gidaliburua:

NUKFren GENERO BALDINTZEN GIDALIBURUA

 

 

– KONTRATU PUBLIKOEI BURUZKO FORU LEGEA

– EUROPAKO ATALASEAK. 2020-2021 BIURTEKOA (234. NAO, azaroaren 27koa)

KONTRATAZIO ARDURATSURAKO IRIZPIDEAK (GIZARTE, INGURUMEN, GENERO ETA BERRIKUNTZA ARLOKOAK)

Agiri hauek argitaratu ditu administrazio publikoei kontratazio arduratsua egiten laguntzeko agiriak zehaztu behar dituen lan-taldeak (Nafarroako Gobernuak eratu du eta NUKFren partaidetza du):

Arduraz erosteko gida – aplikatzeko irizpideak

Genero baldintzen fitxa

Baldintza sozialen fitxa

KONTRATAZIO PLEGUEN EREDUAK

Lanetarako kontratua. Prozedura irekiko plegua Europako atalasetik beheragoko kontratazioetarako

GIZARTERATZEKO ETA LANERATZEKO ZENTROAK ETA ENPLEGURAKO ZENTRO BEREZIAK KONTRATATZEA

Nafarroako Parlamentuak Kontratuei buruzko Foru Legea aldatzea onetsi du, eta, horren bidez, Nafarroako administrazio publikoek erreserbatu behar dute, gutxienez, aurreko ekitaldian esleitutako kontratuen zenbatekoaren %6, gizarteratzeko eta laneratzeko zentroei edo enplegurako zentro bereziei esleitzeko.

Hori betetzea errazagoa izan dadin, PDF fitxategian aurkezten dira Nafarroan dauden gisa horretako zentro guztiak.

 

BANKU ETIKOA

Volver arriba