ARAUDIA

 

DATUAK TRATATZEKO JARDUEREN ERREGISTROA:

Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioaren Datuak Tratatzeko Jardueren Erregistroa argitaratzen da honako araudia kontuan harturik: Europar Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 (EB) Erregelamendua; 2018ko maiatzaren 25eko Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra;  eta abenduaren 9ko 19/2013 Legeak, gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzkoak, 6-bis artikuluan xedatutakoa, Datuak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko 3/2018 Lege Organikoaren azken xedapenetako hamaikagarrenak aldatua.

 

DATUAK TRATATZEKO ARDURADUNAK
LANGILEEN KUDEAKETALANGILEAK HAUTATZEKO PROZESUA
SARREREN ETA IRTEEREN ERREGISTROAGESTIÓN ECONÓMICO CONTABLE
TREBAKUNTZAGOBERNU ORGANOAK
ARGITALPENAKLANTALDEAK
DATUAK TRATATZEKO ARDURADUNAK
LANGILEAK HAUTATZEKO PROZESUAIRIZPENAK EMATEKO ERREGISTROAK

 

Volver arriba