Toki hauteskundeei buruzko instrukzioa

Irailaren 26ko EAOn toki hauteskundeei buruzko instrukzioa argitaratu da eta, besteak beste, maiatzaren 26ko hauteskundeetako hautesle-errolda, atalak, lokalak zein hauteskunde mahaietako kideak mantendu egingo dira.

Instrukzioa ikusi:

https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/26/pdfs/BOE-A-2019-13635.pdf

Volver arriba