2. GIDALIBURUA, aurrekontuen iraunkortasunaren araudiari buruzkoa. Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko Lege Organikoa Nafarroako toki entitateetan ez betetzearen ondorioak.

2. gidaliburu hau argitaratzearen xedea da Nafarroako toki entitateek agiri bat izatea aurrekontuen iraunkortasunari buruz indarra duen araudiak aurreikusitako neurriak ezagutzeko eta hartzeko, kasua bada, ez badira betetzen Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko Lege Organikoak eta hura garatzeko araudiak dituzten arau fiskalak.

Aurrekontuen iraunkortasunari buruzko 2. gidaliburua (1. argitalpena)

Volver arriba