[:es]Gestión Tasa 1.5%[:eu]%1,5eko TASA KUDEATZEA

%1,5eko tasa kudeatzea

NUKFk kudeatzen du herriko jabari publikoko lurzoru, hegalkin eta zorupearen aprobetxamendu berezien edo erabilera pribatiboaren tasaren kobrantza, betiere herritar guztiei edo frankori eragiten dieten hornidura zerbitzu publikoak ustiatzen dituzten enpresek egiten badituzte.Tasaren zenbatekoa izanen da enpresa horiek udal-mugarte bakoitzean urtero lortzen duten fakturazioaren diru-sarrera gordinen %1,5 adinakoa (Nafarroako Toki Ogasunei buruzko Foru Legearen 105....
INFORMAZIO GEHIAGO

GARDENTASUNAREN ATARIA

Portal de Transparencia

TOKI AGENDA