TOKI HAUTESKUNDEAK

Udalak eta kontzejuak eratzeko arauak

UDALA

Udalak eratzeko arauak AYTOS de 101 a 250 hab

Udalak eratzeko arauak AYTOS hasta 100 hab

Udalak eratzeko arauak AYTOS mas de 250 hab

 

 

KONTZEJUAK

Batzordeak eratzeko arauak CONCEJOS ...
INFORMAZIO GEHIAGO

Ondasunen aitorpenen eta eraketa akten ereduak

Interes Erregistroa

 

UDALAK

Udalen azken osoko bilkuraren akta

Udalak eratzeko osoko bilkuraren akta

 

KONTZEJUAK

Kontzejuen azken osoko bilkuraren akta

Kontzejuak eratzeko osoko bilkuraren akta

 

 


INFORMAZIO GEHIAGO

Hautagaitzen taula

Hautagaitzen taula, 2019


INFORMAZIO GEHIAGO

Udalerriak: aginduak eta inprimakiak

Aginduak 100 BIZTANLETIK BEHERAKO UDALAK

Aginduak 101 BIZTANLETIK 250era BITARTEKO UDALAK

Aginduak 250 BIZTANLETIK GORAKO UDALAK

Inprimakiak udalentzat


INFORMAZIO GEHIAGO

Kontzejuak: aginduak eta inprimakiak

Aginduak, 50 BIZTANLETIK BEHERAKO KONTZEJUAK

Aginduak, 50 BIZTANLETIK 999 BIZTANLE BITARTEKO KONTZEJUAK

Aginduak, 1000 BIZTANLEKO EDO HORTIK GORAKO KONTZEJUAK

Inprimakiak


INFORMAZIO GEHIAGO

GARDENTASUNAREN ATARIA

Portal de Transparencia

TOKI AGENDA