COVID-19ren inpaktua 20 milioi baino gehiagokoa da toki-entitateetan, toki-administrazioaren lehen datuen arabera

20 maiatza, 2020
By

Toki-entitateek aurreikusten dute diru-sarrerak jaitsiko direla eta gastuak, gutxienez, 20,4 milioi euro handituko direla ekainaren 30era arte, COVID-19ren ondorioz, Nafarroako Gobernuko Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren Zuzendaritza Nagusiak estimatutako lehen datuen arabera. Hala aurreratu du gaur Bernardo Ciriza Lurralde Kohesiorako kontseilariak Legebiltzarrean, eta nabarmendu duenez, “Hala eta guztiz ere, diruzaintzako tentsioak 4 toki-erakundetan baino ez dira aurreikusten, eta horrek agerian uzten du haien egoera ekonomiko eta finantzario ona”.

Nafarroako udalerrien% 62k orain arte igorritako datuetan oinarrituta kalkulatu da diru-sarreretan eta gastuetan duen eragin hori, eta haien mende dago udal-aurrekontuen zenbateko osoaren% 82. Foru Komunitatean 571.000 biztanle inguru dituzte, hau da, Nafarroako biztanleriaren % 86, 3.000 biztanletik gorako udal guztien datuak biltzen baitituzte. Oraingoz, ezinezkoa da udal-aurrekontuetan gastua gutxiago gauzatzeari buruzko datuak aurreratzea, adibidez, herri-jaiak edo hasieran aurreikusitako beste gastu batzuk bertan behera geratu direlako, baina, pandemia dela eta, ezin izango dira gauzatu.

5,4 milioiko galera kirol-instalazioetan

20,4 milioi euro horietatik 8,3 toki-entitateek emandako hiru zerbitzuri dagozkie (2,1 milioi euro 0-3 urte bitarteko zentroetan, 0,7 musika-eskoletan eta 5,5 kirol-instalazioetan). Beste tasa eta aprobetxamendu batzuengatiko diru-sarrera txikiagoak 5,8 milioi eurokoak dira. Beste zerga batzuen, batez ere, ICIO (eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga) eta gainbalioen bilketaren murrizketari dagokionez, 3,1 milioi euro aurreikusten dira. Azkenik, gastu handienak 3,2 milioi euroko aurreikuspenean kokatzen dira.

Aipatzekoa da galerarik handienak, 5,4 milioi euro, kirol-instalazioen eta -zerbitzuen kudeaketatik datozela. Aitzitik, musika eskolen eragina, 0,7 milioi, txikiagoa izan da zerbitzuak ematen jarraitu dutelako.

Zerga-sarrerei dagokienez, ekainaren 30era arte toki-entitateetan batez besteko eragina % 6,7koa izango dela kalkulatzen da, eta eragin handiena biztanle gehien dituzten udaletan izango da. 10.000 biztanletik gorako udaletan % 7 inguruko eragina aurreikusten da, eta 1.000 biztanletik beherakoetan, berriz, % 3,02koa.

GARDENTASUNAREN ATARIA

Portal de Transparencia

TOKI AGENDA