Laneko arriskuei aurrea hartzea toki administrazioetan

10 abendua, 2012
By

Toki administrazioetan laneko arriskuei aurrea hartzeko eskuliburua.

Toki entitateetan zerbitzu anitzetako langileen laneko arriskuei aurrea hartzeko eskuliburua.

OINARRIZKO ARAUDIA PREBENTZIOAREN ARLOAN

31/1995 Legea, Laneko arriskuei aurrea hartzekoa.

39/1997 Errege Dekretua, Prebentzio zerbitzuen erregelamendua.

TIN/2504/2010 Agindua, Entitate espezializatuak egiaztatzeko prebentzio eta jardueren memoria gisa egiaztatzeko.

485/1997 Errege Dekretua, Segurtasunaren seinalizazioari buruzkoa.

486/1997 Errege Dekretua, Lantokiei buruzkoa.

487/1997 Errege Dekretua, Kargak eskuz manipulatzeari buruzkoa.

664/1997 Errege Dekretua, Agente biologikoei buruzkoa.

773/1997 Errege Dekretua, Norbera babesteko ekipoei buruzkoa.

Laneko arriskuen prebentzioa. 1215/1997 Errege Dekretua, Laneko ekipoei buruzkoa.

Errege Dekretua, Zarataren esposizioari buruzkoa

GARDENTASUNAREN ATARIA

Portal de Transparencia

TOKI AGENDA