Boletín  nº 400.  5-3-2021

 400. buletina   2021-3-5

BON NÚMERO 47, LUNES, 1 DE MARZO DE 2021

 

Subvenciones. RESOLUCIÓN 52E/2021, de 9 de febrero, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por la que se autoriza el gasto de la convocatoria de la subvención “Entidades Locales de Navarra por contratación de personas desempleadas para la realización de obras y servicios de interés general o social” y se modifican sus bases.

 52E/2021 EBAZPENA, otsailaren 9koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez dirulaguntza-deialdi honen gastua baimendu eta deialdiaren oinarri arautzaileak aldatzen baitira: “Nafarroako toki entitateentzako dirulaguntzak interes orokorreko edo sozialeko obra eta zerbitzuak egiteko langabeak kontratatzeagatik”.

 

 

BON NÚMERO 49, MIÉRCOLES, 3 DE MARZO DE 2021

 

Subvenciones.ORDEN FORAL 38E/2021, de 9 de febrero, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a Entidades locales para el desarrollo de programas que promuevan un envejecimiento activo que aborden el bienestar físico, el bienestar psíquico y el bienestar social, con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen, en el año 2021. Identificación BDNS: 548429.

 38E/2021 FORU AGINDUA, otsailaren 9koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, zeinaren bidez toki entitateentzako dirulaguntza-deialdi bat onesten baita zahartze aktiboa sustatzeko programak garatzeko 2021. urtean, zehazki, ongizate fisikoari, ongizate psikikoari eta gizarte ongizateari heltzen dioten programak, zahartu ahala pertsonen bizi kalitatea hobetzeko asmoz. DDBN identifikazioa: 548429.

 

 

BON NÚMERO 52, VIERNES,5 DE MARZO DE 2021

 

Subvenciones. ORDEN FORAL 15E/2021, de 9 de febrero, de la Consejera de Relaciones Ciudadanas, por la que se aprueba la convocatoria “Subvención a entidades locales para el uso y promoción del euskera 2021”. Identificación BDNS: 548304.

15/2021 FORU AGINDUA, otsailaren 11koa, Hezkuntza Departamentuko kontseilariak emana, José María Equisoain Gorriz jauna Hezkuntza Departamentuko Hautatze Prozeduren Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako.

Haz clic aquí para añadir un título o texto.