Boletín  nº 399.  26-2-2021

 399. buletina   2021-2-26

BON NÚMERO 40, LUNES, 22 DE FEBRERO DE 2021

40. NAO, 2021EKO OTSAILAREN 22KOA (ASTELEHENA)

 

Subvenciones.RESOLUCIÓN 40/2021, de 27 de enero, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a las Entidades Locales de Navarra, destinadas a financiar la construcción, reforma y/o ampliación de sus Consultorios Locales y Auxiliares, durante el año 2021. Identificación BDNS: 543512.

Dirulaguntzak. 40/2021 EBAZPENA, urtarrilaren 27koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako toki-erakundeei dirulaguntzak emateko deialdi bat onesten duena herrietako kontsultategiak eta kontsultategi lagungarriak eraiki, eraberritu eta/edo handitzeko obrak finantzatzeko asmoz, 2021. urtean. DDBN identifikazioa: 543512.

 

 

BON NÚMERO 44, EXTRAORDINARIO, JUEVES, 25 DE FEBRERO DE 2021

44. NAO BEREZIA; 2021EKO OTSAILAREN 25EKOA (OSTEGUNA)

 

Covid-19.DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 7/2021, de 23 de febrero, por el que se establecen medidas para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

Covid-19. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEKO LEHENDAKARIAREN 7/2021 FORU DEKRETUA, otsailaren 23koa, zeinaren bidez neurriak ezartzen baitira SARS-CoV-2ak eragindako kutsatzeen hedapena geldiarazteko.

 

Covid-19.ORDEN FORAL 5/2021, de 23 de febrero, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19.

Covid-195/2021 FORU AGINDUA, otsailaren 23koa, Osasuneko kontseilariak emana, zeinaren bidez berariazko prebentzio neurri apartekoak hartzen baitira Nafarroako Foru Komunitaterako, COVID-19ak eragindako egoera epidemiologikoak izan duen bilakaeraren ondorioz.

 

 

BON NÚMERO 45, VIERNES, 26 DE FEBRERO DE 2021

45. NAO, 2021EKO OTSAILAREN 26KOA (OSTIRALA)

 

Comisión gestora de Navascués. ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 17 de febrero de 2021, por el que se nombra la Comisión Gestora del Concejo de Navascués.

Nabaskozeko Kontzejuko kudeaketa batzordea. ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2021eko otsailaren 17an hartua, Nabaskozeko Kontzejuko Kudeaketa Batzordea izendatzekoa.

 

Escuelas Infantiles. ORDEN FORAL 17/2021, de 15 de febrero, del Consejero de Educación, por la que se establecen, para el curso 2021-2022, las tarifas aplicables a las familias de los centros de primer ciclo de Educación Infantil de titularidad municipal financiados mediante convenios con el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra.

Haur eskolak. 17/2021 FORU AGINDUA, otsailaren 15ekoa, Hezkuntzako kontseilariak emana, zeinaren bidez ezartzen baita zer tarifa aplikatu behar zaien familiei 2021-2022 ikasturtean udal titulartasuneko Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeetan, finantzatuta baldin badaude Hezkuntza Departamentuarekin egindako hitzarmenen bidez.