Boletín  nº 384  23-10-2020

 384. buletina   2020-10-23

BON NÚMERO 243, LUNES, 19 DE OCTUBRE DE 2020

243. NAO, 2020ko URRIAREN 19koa (ASTELEHENA)

 

Subvenciones políticas públicas de juventud. RESOLUCIÓN 8E/2020, de 21 de septiembre, del Director Gerente del Instituto Navarro de la Juventud, por la que se aprueba la convocatoria de la subvención a Entidades Locales de Navarra para el impulso y apoyo de políticas públicas de juventud a nivel local desde el 1 de noviembre de 2020 a 31 de octubre de 2021. Identificación BDNS: 524729.

Dirulaguntzak gazteriaren arloko politika publikoen arloan. 8E/2020 EBAZPENA, irailaren 21ekoa, Nafarroako Gazteriaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez dirulaguntzen deialdi bat onesten baita Nafarroako toki entitateek gazteriaren arloko tokiko politika publikoak bultzatu eta babes ditzaten 2020ko azaroaren 1etik 2021eko urriaren 31ra. DDBN identifikazioa: 524729.

 

 

BON NÚMERO 246, EXTRAORDIANRIO, MIÉRCOLES, 21 DE OCTUBRE DE 2020

246. NAO BEREZIA, 2020ko URRIAREN 21ekoa (ASTEAZKENA)

 

Covid-19. Nuevas medidas. ORDEN FORAL 57/2020, de 21 de octubre, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19.

Covid-19. Neurri berriak. 57/2020 FORU AGINDUA, urriaren 21ekoa, Osasuneko kontseilariak emana, zeinaren bidez berariazko prebentzio neurri apartekoak hartzen baitira Nafarroako Foru Komunitaterako, COVID-19ak eragindako egoera epidemiologikoak izan duen bilakaeraren ondorioz.