Boletín  nº 362  17-4-2020

 362. buletina   2020-4-17

BON NÚMERO 78; MIÉRCOLES 15 DE ABRIL DE 2020

78. NAO, 2020KO APIRILAREN 15ekoa (ASTEAZKENA)

Estado de alarma. Alojamientos turísticos. RESOLUCIÓN 155E/2020, de 30 de marzo, de la Directora General de Turismo, Comercio y Consumo, para garantizar la eficacia de la Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, por la que se declara la suspensión de apertura al público de establecimientos de alojamiento turístico, de acuerdo con el artículo 10.6 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y de la Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo, por la que se declaran servicios esenciales a determinados alojamientos turísticos y se adoptan disposiciones complementarias.

Alarma egoera. Ostatu turistikoak.  155E/2020 EBAZPENA, martxoaren 30ekoa, Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko zuzendari nagusiak emana, bermatzen duena eraginkorrak izanen direla, batetik, martxoaren 19ko SND/257/2020 Agindua, eten zuena ostatu turistikoko establezimenduak jendearentzat irekitzeko aukera, bat etorriz COVID-19 birusak eragindako osasun krisia kudeatzeko alarma egoera deklaratzen duen martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren 10.6 artikuluarekin, eta bestetik, martxoaren 23ko TMA/277/2020 Agindua, zenbait ostatu turistiko funtsezko zerbitzutzat deklaratu eta xedapen osagarri batzuk eman zituena.

 

 

BON NÚMERO 80; VIERNES 17 DE ABRIL DE 2020

80. NAO, 2020KO APIRILAREN 17koa (OSTIRALA)

Estado de alarma. Disposiciones Generales. DECRETO-LEY FORAL 3/2020, de 15 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).

Alarma egoera. Xedapen orokorrak. 3/2020 FORU LEGE-DEKRETUA, apirilaren 15ekoa, premiazko neurriak onesten dituena koronabirusaren (COVID-19) osasun krisiak eragindako inpaktuari aurre egiteko.