Boletín  nº 348  31-1-2020

 348. buletina   2020-1-31

BON NÚMERO 15; jueves, 23 de enero de 2020

2020ko 15. NAOa, urtarrilaren 23koa (osteguna)

 

Subvenciones. RESOLUCIÓN 240/2019, de 19 de diciembre, del Director General de Medio Ambiente, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la financiación de la elaboración de la Agenda Local 21 para entidades locales durante el curso 2020-2021. Identificación BDNS 490151.

Dirulaguntzak. 240/2019 EBAZPENA, abenduaren 19koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita Tokiko Agenda 21 prestatzeko finantzaziorako dirulaguntzen deialdia, toki entitateentzat, 2020-2021 ikasturterako. DDBN identifikazioa: 490151.

 

Subvenciones.RESOLUCIÓN 244/2019, de 23 de diciembre, del Director General de Medio Ambiente por el que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la financiación de servicios técnicos de sostenibilidad local y técnicos de Agenda 21 para entidades locales durante 2020. Identificación BDNS: 490150.

Dirulaguntzak244/2019 EBAZPENA, abenduaren 23koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, toki entitateentzako dirulaguntza-deialdi bat onesten duena 2020. urtean Agenda 21eko tokiko jasangarritasunerako zerbitzu teknikoak eta teknikariak finantzatzeko. DDBN identifikazioa: 490150.

 

 

 

BON NÚMERO 17; lunes, 27 de enero de 2020.

2020ko 17. NAOa, urtarrilaren 27koa (astelehena)

 

Subvenciones. RESOLUCIÓN 1E/2020, de 7 de enero, del Director General de Presidencia y Gobierno Abierto, por la que se aprueba la convocatoria de la “Subvención a Entidades Locales, Grupos de Acción Local, ONG de Cooperación al Desarrollo, Asociaciones Ciudadanas y otras entidades sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos durante 2020 dirigidos a fomentar y promover la participación ciudadana en la Comunidad Foral de Navarra”. Identificación BDNS: 491460.

Dirulaguntzak. 1E/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 7koa, Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko zuzendari nagusiak emana, deialdi bat onesten duena toki entitateei, toki ekintzako taldeei, garapenerako lankidetzako GKE-ei, herritarren elkarteei eta irabazi-asmorik gabeko beste entitate batzuei dirulaguntzak emateko, 2020an Nafarroako Foru Komunitatean herritarren parte hartzea bultzatu eta sustatzeko proiektuak garatzeko. DDBN identifikazioa: 491460.

BOE NÚMERO 19; miércoles, 22 de enero de 2019

2019ko 19. EAOa, urtarrilaren 22koa (asteazkena)

 

Medidas urgentes. Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero de 2020, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.