Boletín  nº 322   22-3-2019

 322. buletina   2019-3-22

BON NÚMERO 53; lunes, 18 de marzo de 2019

2019ko 53. NAOa, martxoaren 18koa (astelehena)

 

Plan de Formación. RESOLUCIÓN 431/2019, de 18 de febrero, de la Directora General de Función Pública, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a la financiación de planes de formación de las entidades locales en el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas para el ejercicio 2019.

Prestakuntza plana. 431/2019 EBAZPENA, otsailaren 18koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, toki entitateen prestakuntza planak finantzatzeko dirulaguntzen deialdia onesten duena Administrazio Publikoen Enplegurako Prestakuntzari buruzko 2019ko ekitaldiko Akordioaren esparruan.

 

 

BON NÚMERO 55; jueves, 21 de marzo de 2019

2019ko 55. NAOa, martxoaren 21ekoa (osteguna)

 

Subvenciones.ORDEN FORAL 11E/2019, de 19 de febrero, de la Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones del Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua a Entidades Locales de Navarra, para desarrollar proyectos dirigidos a fomentar y promover la igualdad entre mujeres y hombres y el programa “Pactos Locales por la Conciliación”.

Dirulaguntzak. 11E/2019 FORU AGINDUA, otsailaren 19koa, Herritarrekiko eta Erakundeekiko Harremanetako kontseilariak emana, zeinaren bidez onesten baita Nafarroako Berdintasunerako Institutuaren dirulaguntzen deialdi bat, Nafarroako toki entitateentzat, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bultzatu eta sustatzeko proiektuak eta “Eginkizunak bateratzeko tokiko itunak” programa garatzearren.

 

 

BON NÚMERO 56; viernes, 22 de marzo de 2019

2019ko 56. NAOa, martxoaren 22koa (ostirala)

 

Plan de Infraestructuras Locales. Régimen excepcional.ORDEN FORAL 27/2019, de 19 de febrero, de la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, por la que se aprueba el procedimiento de inclusión en régimen excepcional previsto en el artículo 17 de la Ley Foral 18/2016 de 13 de diciembre, reguladora del Plan de Inversiones Locales 2017-2019.

Toki Azpiegituren Plana. Salbuespeneko araubidea. 27/2019 FORU AGINDUA, otsailaren 19koa, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariak emana, 2017-2019 aldirako Toki Inbertsioen Plana arautzen duen abenduaren 13ko 18/2016 Foru Legearen 17. artikuluan aurreikusitako salbuespeneko araubidean sartzeko prozedura onesten duena.

 

Subvenciones.RESOLUCIÓN 41E/2019, de 8 de marzo, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la ejecución durante 2019, 2020 y 2021 de los programas de Escuelas Taller y Programas integrados de formación y empleo, de ámbito territorial exclusivo de la Comunidad Foral de Navarra, dirigidos a las personas desempleadas.

Dirulaguntzak41E/2019 EBAZPENA, martxoaren 8koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, langabeei zuzendutako Lantegi Eskola programak eta Prestakuntza eta Enplegu Programa Integratuak 2019an, 2020an eta 2021ean gauzatzeko dirulaguntzen deialdia onesten duena, Nafarroako Foru Komunitateko lurralderako bakarrik.