Boletín  nº 314   25-1-2019

 314. buletina   2019-1-25

BON NÚMERO 9; martes, 15 de enero de 2019

2019ko 9. NAOa, urtarrilaren 15ekoa (asteartea)

 

Subvenciones. RESOLUCIÓN 999E/2018, de 19 de diciembre, de la Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se aprueba la convocatoria de “Ayudas a entidades sin ánimo de lucro de carácter ambiental de Navarra para guardas de caza, prevención de daños y mejora del hábitat de especies cinegéticas en el periodo 2018-2019. Identificación BDNS: 430445.

Diru-laguntzak.  999E/2018 EBAZPENA, abenduaren 19koa, Ingurumeneko eta Lurraldearen Antolamenduko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita Nafarroako irabazi-asmorik gabeko ingurumen entitateei ehizazainak kontratatzeko, ehiza-espezieen habitata hobetzeko eta kalteak prebenitzeko eman beharreko laguntzen 2018-2019ko deialdia. DDBN identifikazioa: 430445.

 

 

BON NÚMERO 14; martes, 22 de enero de 2019

2019ko 14. NAOa, urtarrilaren 22koa (asteartea)

 

Subvenciones.RESOLUCIÓN 1587/2018, de 28 de diciembre, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a las Entidades Locales de Navarra, destinadas a financiar la reforma o ampliación de sus Consultorios Locales y Auxiliares, durante el año 2019. Identificación BDNS: 433065.

Diru-laguntzak1587/2018 EBAZPENA, abenduaren 28koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako toki entitateei dirulaguntzak emateko deialdi bat onesten duena herrietako kontsultategiak eta kontsultategi lagungarriak eraberritu edo handitzeko 2019ko obrak finantzatzeko asmoz. DDBN identifikazioa: 433065.

 

 

BON NÚMERO 17; viernes, 25 de enero de 2019

2019ko 17. NAOa, urtarrilaren 25ekoa (ostirala)

 

Leyes forales.LEY FORAL 1/2019, de 15 de enero, de Derechos Culturales de Navarra.

Foru legeak. 1/2019 FORU LEGEA, urtarrilaren 15ekoa, Nafarroako Eskubide Kulturalei buruzkoa.

 

Subvenciones. RESOLUCIÓN 415/2018, de 5 de diciembre, de la Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la financiación de servicios técnicos de sostenibilidad local y técnicos de Agenda 21 para entidades locales durante 2019. Identificación BDNS: 431170.

 Diru-laguntzak415/2018 EBAZPENA, abenduaren 5ekoa, Ingurumeneko eta Lurraldearen Antolamenduko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez diru-laguntza batzuk onesten baitira, Agenda 21eko tokiko jasangarritasunerako zerbitzu teknikoak eta teknikariak finantzatzeko, toki entitateentzat, 2019rako. DDBN (Identifikazioa): 431170.