Boletín  nº 297   8-6-2018

 297. buletina   2018-6-8


BON NÚMERO 109; jueves, 7 de junio de 2018

2018ko 109. NAOa, ekainaren 7koa (osteguna)

 

Convocatoria subvenciones.RESOLUCIÓN 137/2018, de 15 de mayo, de la Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el ejercicio 2018-2019 de las ayudas a trabajos forestales promovidos por Entidades Locales y agentes privados (Submedidas 04.03.05 y 08.05.01 del PDR 2014-2020).

Diru-laguntzen deialdia. 137/2018 EBAZPENA, maiatzaren 15ekoa, Ingurumeneko eta Lurraldearen Antolamenduko zuzendari nagusiak emana, toki entitateek eta eragile pribatuek sustatzen dituzten basolanetarako laguntzen deialdia eta oinarri arautzaileak onesten dituena 2018-2019 ekitaldirako (2014-2020 LGP-Landa Garapenerako Programaren 04.03.05 eta 08.05.01 azpineurriak).

 

Modificación convocatoria subvenciones (plazo para presentación de solicitudes). RESOLUCIÓN 151/2018, de 29 de mayo, de la Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por la que se modifica la Resolución 137/2018, de 15 de mayo, de la Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el ejercicio 2018-2019 de las ayudas a trabajos forestales promovidos por Entidades Locales y agentes privados 8 (Submedidas 04.03.05 y 08.05.01 del PDR 2014–2020).

Diru-laguntzen deialdiaren aldaketa (eskaerak aurkezteko epea). 151/2018 EBAZPENA, maiatzaren 29koa, Ingurumeneko eta Lurraldearen Antolamenduko zuzendari nagusiak emana. Horren bidez aldatzen da Ingurumeneko eta Lurraldearen Antolamenduko zuzendari nagusiaren maiatzaren 15eko 137/2018 Ebazpena, toki entitateek eta eragile pribatuek sustatzen dituzten basolanetarako laguntzen deialdia eta oinarri arautzaileak onesten dituena 2018-2019 ekitaldirako (2014-2020 LGP-Landa Garapenerako Programaren 04.03.05 eta 08.05.01 azpineurriak).