Boletín  nº 292  4-5-2018

 292. buletina   2018-5-4BON NÚMERO 84; jueves, 3 de mayo de 2018

2018ko 84. NAOa, maiatzaren 3koa (osteguna)

 

Comisión Gestora Concejo de Oderitz.ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 18 de abril de 2018, por el que se nombra la Comisión Gestora del Concejo de Oderitz.

Oderizko Kontzejuko Kudeaketa Batzordea. ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2018ko apirilaren 18an hartua, Oderizko Kontzejuko Kudeaketa Batzordea izendatzen duena

 

Convocatoria subvenciones para obras en centros educación infantil.RESOLUCIÓN 199/2018, de 16 de abril, de la Directora General de Universidades y Recursos Educativos, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a Entidades Locales (Municipios y Concejos) de Navarra para la realización de obras en centros de educación infantil de 0 a 3 años.

 Haur Hezkuntzako ikastetxeetan obrak egiteko diru-laguntzen deialdia. 199/2018 EBAZPENA, apirilaren 16koa, Unibertsitateen eta Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiak emana. Honen bidez onesten da Nafarroako toki entitateei (udal eta kontzejuei) diru-laguntzak emateko deialdia, obra txikiak egiteko 0tik 3 urtera bitarteko haur hezkuntzako ikastetxeetan.

 

Convocatoria subvenciones para la vigilancia y gestión del uso públicos en espacios naturales. RESOLUCIÓN 107/2018, de 12 de abril de 2018, de la Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por la que se aprueban las bases reguladoras y convocatoria de ayudas a entidades locales para el fomento del uso público sostenible en espacios naturales 2018.

Naturguneetako eremu publikoa zaindu eta kudeatzeko diru-laguntzen deialdia. 107/2018 EBAZPENA, apirilaren 12koa, Ingurumeneko eta Lurraldearen Antolamenduko zuzendari nagusiak emana, toki entitateei laguntzak emateko deialdia eta oinarri arautzaileak onesten dituena, 2018an naturaguneen erabilera publiko jasangarria sustatzeko.

 

 

BON NÚMERO 85; viernes, 4 de mayo de 2018

2018ko 85. NAOa, maiatzaren 4koa (ostirala)

Comisión Gestora Concejo de Ancín. ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 18 de abril de 2018, por el que se nombra la Comisión Gestora del Concejo de Ancín.

Antzingo Kontzejuko Kudeaketa Batzordea. ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2018ko apirilaren 18an hartua, Antzingo Kudeaketa Batzordea izendatzen duena.