Boletín  nº 291   27-4-2018

 291. buletina   2018-4-27


BON NÚMERO 78; martes, 24 de abril de 2018

2018ko 78. NAOa, apirilaren 24koa (asteartea)

 

Índices de precios. RESOLUCIÓN 64/2018, de 6 de marzo, de la Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se publican en el Boletín Oficial de Navarra las variaciones interanuales registradas en los índices de precios percibidos por los agricultores y ganaderos de Navarra durante el año 2017.

 

Prezioen indizeak.  64/2018 EBAZPENA, martxoaren 6koa, Ingurumeneko eta Lurraldearen Antolamenduko zuzendari nagusiak emana, 2017. urtean Nafarroako nekazariek eta abeltzainek jasotako prezioen indizeetan izan diren urtetik urterako aldaketak Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen dituena.

 

 

 

BON NÚMERO 80; jueves, 26 de abril de 2018

2018ko 80. NAOa, apirilaren 26koa (osteguna)

 

Convocatoria subvenciones Agentes de Igualdad.ORDEN FORAL 29E/2018, de 27 de marzo, de la Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones del Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua a Entidades Locales de Navarra para la incorporación y consolidación de Agentes de Igualdad de Oportunidades en el año 2018.

Berdintasun eragileentzako diru-laguntzen deialdia. 29E/2018 FORU AGINDUA, martxoaren 27koa, Herritarrekiko eta Erakundeekiko Harremanetako kontseilariak emana, Nafarroako Berdintasunerako Institutuaren Nafarroako toki entitateei diru-laguntzak emateko deialdia onesten duena, 2018an aukera berdintasuneko agenteen lanpostuak sortu eta finkatzeko.

 

 

Convocatoria subvenciones. Elaboración Plan de Actuación ante riesgo de inundaciones. RESOLUCIÓN 170/2018, de 18 de abril, del Director General de Administración Local, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a los Ayuntamientos de Navarra para la realización del Plan de Actuación Municipal ante el Riesgo de Inundaciones.

Diru-laguntzen deialdia. Jarduketa plan baten prestaketa uholde arriskuari aurre egiteko. 170/2018 EBAZPENA, Apirilaren 18koa, Toki Administrazioko zuzendari nagusiak emana, deialdi bat onesten duena Nafarroako udalei diru-laguntzak emateko, uholde arriskuaren aurkako udal jarduketa plana egin dezaten.