Boletín  nº 289   13-4-2018

 289. buletina   2018-4-13


BON NÚMERO 70; jueves, 12 de abril de 2018

 

Convocatoria subvenciones.RESOLUCIÓN 68/2018, de 13 de marzo, del Director General de Interior, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a los ayuntamientos de Navarra que dispongan de una agrupación municipal de voluntarios de protección civil, y asociaciones locales de voluntarios de protección civil, que hayan suscrito un convenio de colaboración con el Gobierno de Navarra, para contribuir a su funcionamiento durante el año 2018.

68/2018 EBAZPENA, martxoaren 13koa, Barneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita diru-laguntzen deialdi bat babes zibileko boluntarioen udal taldea duten Nafarroako udalentzat eta babes zibileko boluntarioen toki elkarteentzat, haien funtzionamenduan laguntzeko 2018. urtean. Bi kasuetan, ezinbestekoa da babes zibilaren arloan lankidetzan aritzeko hitzarmena sinatua izatea Nafarroako Gobernuarekin.

 

Registro de Ponencias. Incorporaciones al Registro de Ponencias de Valoración.

 Nafarroako Zerga Ogasuna. Balorazio Txostenen Erregistroko sarrerak

 

 

BON NÚMERO 71; viernes, 13 de abril de 2018

 

Convocatoria subvenciones para infraestructuras ganaderas locales.RESOLUCIÓN 426/2018, de 22 de marzo, del Director General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de ayudas a la creación y mejora de infraestructuras locales ganaderas para el año 2018.

426/2018 EBAZPENA, martxoaren 22koa, Landa Garapeneko, Nekazaritzako eta Abeltzaintzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baitira abeltzaintzako toki azpiegiturak sortu eta hobetzeko laguntzak emateko 2018ko deialdia eta oinarri arautzaileak.