Boletín  nº 285   16-3-2018

 285. buletina   2018-3-16


 

BON NÚMERO 51; martes, 13 de marzo de 2018

2018ko 51.NAOa, martxoaren 13koa (asteartea)

 

Convocatoria subvenciones a Ayuntamientos inventarios. RESOLUCIÓN 83/2018, de 2 de marzo, del Director General de Administración Local, por la que se aprueba la Convocatoria para el año 2018 de subvenciones para la realización o actualización del Inventario Municipal de Bienes y Derechos y formación del Inventario Separado del Patrimonio Municipal del Suelo para los Ayuntamientos de Navarra.

 Diru-laguntzen deialdia udalentzat inbentarioak egiteko83/2018 EBAZPENA, martxoaren 2koa, Toki Administrazioko zuzendari nagusiak emana, Nafarroako udalek ondasun eta eskubideen udal inbentarioa egin edo gaurkotzeko eta udalaren lurzoru ondarearen inbentario bereizia prestatzeko diru-laguntzen 2018ko deialdia onesten duena.

 

 

BON NÚMERO 54; viernes, 16 de marzo de 2018

2018ko 54. NAOa, martxoaren 16koa (ostirala)

 

Convocatoria subvenciones Agenda Local 21. RESOLUCIÓN 62/2018, de 5 de marzo, de la Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades locales para ejecutar proyectos de Agenda Local 21, en el año 2018, con envejecimiento.

Diru-laguntzen deialdia, Tokiko Agenda 21. 62/2018 EBAZPENA, martxoaren 5ekoa, Ingurumeneko eta Lurraldearen Antolamenduko zuzendari nagusiak emana, Tokiko Agenda 21eko proiektuak, zahartzeari lotuak, gauzatze aldera, toki entitateei diru-laguntzak emateko 2018ko deialdia onesten duena.