Boletín  nº 282   16-2-2018

 282. buletina   2018-2-16BON NÚMERO 30; lunes, 12 de febrero de 2018

2018ko 30. NAOa, otsailaren 12koa, (astelehena)

 

Convocatoria subvenciones Agenda Local 21. RESOLUCIÓN 12/2018, de 23 de enero, de la Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la financiación de la elaboración de la Agenda Local 21 para entidades locales durante 2018 y 2019.

Tokiko Agenda 21en diru-laguntzen deialdia. 12/2018 EBAZPENA, urtarrilaren 23koa, Ingurumeneko eta Lurraldearen Antolamenduko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita Tokiko Agenda 21 egiteko diru-laguntzen deialdia, toki entitateentzat, 2018. eta 2019. urteetarako.

 

BON NÚMERO 32; miércoles, 14 de febrero de 2018

2018ko 32. NAOa, otsailaren 14koa (asteazkena)

 

PIL Corrección de errores.RESOLUCIÓN 23/2018, de 1 de febrero, del Director General de Administración Local, por la que por la que se corrige el error advertido en la Resolución 413/2017, de 16 de octubre, del Director General de Administración Local, por la que se aprobó la relación definitiva de inversiones susceptibles de ser incluidas en el Plan de Inversiones Locales 2017-2019, dentro del apartado de Adecuación de dotaciones municipales a la normativa técnica de la edificación.

Akats zuzenketa Toki Inbertsioen Planean. 23/2018 EBAZPENA, otsailaren 1ekoa, Toki Administrazioko zuzendari nagusiak emana, Toki Administrazioko zuzendari nagusiaren urriaren 16ko 413/2017 Ebazpenean atzemandako akatsa zuzentzen duena. Ebazpen haren bidez, 2017-2019 aldirako Toki Inbertsioen Planean, Udal ekipamenduak eraikuntzako araudi teknikora egokitzeari dagokion atalean, sar daitezkeen inbertsioen behin betiko zerrenda onetsi zen.