Boletín  nº 277   29-12-2017

 277. buletina   2017-12-29


BON NÚMERO 246; miércoles, 27 de diciembre de 2017

 

Notificación electrónica. ORDEN FORAL 147/2017, de 18 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se modifican los grupos de entidades que estarán obligados a recibir las notificaciones por medios electrónicos, en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra.

 147/2017 FORU AGINDUA, abenduaren 18koa, Ogasuneko eta Finantza Politikako kontseilariak emana, Nafarroako Zerga Ogasunaren esparruan jakinarazpenak bide elektronikotik jaso behar dituzten entitate taldeak aldatzen dituena.

 

Prestación del servicio de notificación electrónica en Hacienda  Tributaria. ORDEN FORAL 148/2017, de 18 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se regula la prestación del servicio de la notificación electrónica en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra, así como la posibilidad de que los obligados tributarios puedan señalar días en los que no se pondrán notificaciones en la dirección electrónica habilitada.

 148/2017 FORU AGINDUA, abenduaren 18koa, Ogasuneko eta Finantza Politikako kontseilariak emana, Nafarroako Zerga Ogasunaren eremuan jakinarazpen elektronikoaren zerbitzua arautzen duena, baita zergapekoek gaitutako helbide elektronikoan jakinarazpenik ez egiteko egunak adierazteko aukera ere.

 

 

BON NÚMERO 247; jueves, 28 de diciembre de 2017

 

Días Inhábiles para 2018. DECRETO FORAL 115/2017, de 20 de diciembre, por el que se declaran los días inhábiles en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra a efectos de cómputo de plazos para el año 2018.

115/2017 FORU DEKRETUA, abenduaren 20koa, zeinaren bidez zehazten baita zer egun izanen diren baliogabe 2018. urtean, Nafarroako Foru Komunitatean, epeen zenbaketarako.

 

Comisión Gestora del Concejo de Echávarri. ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 13 de diciembre de 2017, por el que se nombra la Comisión Gestora del Concejo de Echavarri.

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2017ko abenduaren 13an hartua, Etxabarriko Kontzejuko Kudeaketa Batzordea izendatzen duena.

 

PIL 2017-2019. Programación local. Relación definitiva inversiones de redes abastecimiento, saneamiento y pluviales y pavimentación con redes. RESOLUCIÓN 534/2017, de 5 de diciembre, del Director General de Administración Local, por la que se aprueba la relación definitiva de inversiones susceptibles de ser incluidas en el Plan de Inversiones Locales 2017-2019, dentro del apartado de Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales y Pavimentación con redes.

534/2017 EBAZPENA, abenduaren 5ekoa, Toki Administrazioko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita 2017-2019 aldirako Toki Inbertsioen Planean, “hornidurako, saneamenduko eta euri-uretako tokiko sareak” eta “zoladurak sareekin” ataletan sar daitezkeen inbertsioen behin betiko zerrenda.