Boletín  nº 269   20-10-2017

 269. buletina   2017-10-20


BON 199; lunes, 16 de octubre de 2017

 

PIL 2017-2019. Programación Local. Aprobación definitiva inversiones.RESOLUCIÓN 402/2017, de 4 de octubre, del Director General de Administración Local, por la que por la que se aprueba la relación definitiva de inversiones susceptibles de ser incluidas en el Plan de Inversiones Locales 2017-2019, dentro del apartado de Programación Local relativo a Pavimentación sin redes.

 

Toki Inbertsioen Plana 2017-2019. Tokiko programazioa. Inbertsioen behin betiko onespena. 402/2017 EBAZPENA, urriaren 4koa, Toki Administrazioko zuzendari nagusiak emana; horren bidez onesten da 2017-2019 aldirako Toki Inbertsioen Planean, Toki Programazioaren barrenean, sarerik gabeko zolatze lanei dagokien atalean sar daitezkeen inbertsioen behin betiko zerrenda.

 

 

 

BON NÚMERO 200; martes, 17 de octubre de 2017

 

Subvenciones a Entidades Locales para obras menores en centros 0-3 años.RESOLUCIÓN 829/2017, de 2 de octubre, de la Directora General de Universidades y Recursos Educativos, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a Entidades Locales (Municipios y Concejos) de Navarra para la realización de obras menores en centros de educación infantil de 0 a 3 años.

 

Toki entitateentzako diru-laguntzak obra txikiak egiteko 0-3 urtekoendako ikastetxeetan. 829/2017 EBAZPENA, urriaren 2koa, Unibertsitateen eta Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiak emana. Honen bidez onesten da Nafarroako toki entitateei (udal eta kontzejuei) diru-laguntzak emateko deialdia, obra txikiak egiteko 0tik 3 urtera bitarteko haur hezkuntzako ikastetxeetan

 

 

 

BON NÚMERO 203; viernes, 20 de octubre de 2017

 

Convocatoria subvenciones para Entidades Locales.ORDEN FORAL 60/2017, de 28 de septiembre, de la Consejera de Cultura, Deporte y Juventud por la que se aprueban las bases de la convocatoria de subvenciones a Entidades Locales de Navarra, para la promoción de los Curso-Programas de actividad física para tercera edad y para pacientes crónicos y Proyectos locales de actividad física y salud 2017-2018.

 

Diru-laguntzen deialdia toki entitateentzat. 60/2017 FORU AGINDUA, irailaren 28koa, Kultura, Kirol eta Gazteriako kontseilariak emana. Honen bidez, Nafarroako toki entitateei diru-laguntzak emateko deialdiaren oinarriak onesten dira, hirugarren adinekoentzako eta gaixo kronikoentzako jarduera fisikoaren ikastaro-programak eta jarduera fisikoaren eta osasunaren arloko tokiko proiektuak sustatzeko 2017-2018 aldian.