Boletín  nº 267   6-10-2017


BON Nº 190; lunes, 2 de octubre de 2017/194. ALDIZKARIA - 2017ko urriaren 6a

 

Abono subvención a Escuelas de Música.RESOLUCIÓN 393/2017, de 30 de agosto, del Director General de Educación, por la que se autoriza el abono del primer pago correspondiente al primer semestre del año según lo previsto en la convocatoria de subvenciones a las Escuelas Municipales de Música aprobada por Resolución 103/2017, de 4 de abril, para el año 2017 y resuelta por Resolución 314/2017, de 12 de julio.

 

 Musika eskolentzako diru-laguntzen ordainketa 393/2017 EBAZPENA, abuztuaren 30ekoa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, urteko lehenengo ordainketa, lehenengo seihilekoari dagokiona, baimentzen duena, udalen musika eskolei diru-laguntzak emateko deialdian aurreikusi bezala. Deialdi hori apirilaren 4ko 103/2017 Ebazpenaren bidez onetsi zen 2017rako, eta uztailaren 12ko 314/2017 Ebazpenaren bidez ebatzi.

 

 

Acuerdo Junta de Cooperación en relación al PIL 2017-2019.RESOLUCIÓN 485/2017, de 14 de septiembre, de la Directora General de Presidencia y Gobierno Abierto, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de Navarra del Acuerdo de la Junta de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Foral de Navarra en relación con la Ley Foral 18/2016, de 13 de diciembre, reguladora del Plan de Inversiones Locales 2017-2019.

 

 Lankidetza Batzordearen erabakin Toki Inbertsioen 2017-2019 Planari buruz. 485/2017 EBAZPENA, irailaren 14koa, Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko zuzendari nagusiak emana, Estatuko Administrazio Orokorraren eta Nafarroako Foru Komunitatearen arteko Lankidetza Batzordearen Erabakia, 2017-2019 aldirako toki inbertsioen plana arautzen duen abenduaren 13ko 18/2016 Foru Legearen gainekoa, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea xedatzen duena.

 

 

 

BON Nº 193; jueves, 5 de octubre de 2017/193. ALDIZKARIA - 2017ko urriaren 5a

 

a. Inventario Municipal. Concesión subvenciones. RESOLUCIÓN 400/2017, de 29 de septiembre, del Director General de Administración Local, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones para la realización del Inventario Municipal de Bienes y Derechos y formación del Inventario Separado del Patrimonio Municipal del Suelo para los Ayuntamientos de Navarra.

 

Udal Inbentarioa. Diru-laguntzen emakida. 400/2017 EBAZPENA, irailaren 29koa, Toki Administrazioko zuzendari nagusiak emana, Nafarroako udalek ondasun eta eskubideen udal inbentarioa egiteko eta udalaren lurzoru ondarearen inbentario bereizia prestatzeko diru-laguntzen deialdia ebazten duena.