Boletín de legislación Nº 450

Boletín nº 450. 24-06-2022

Buletina 450. 2022-06-24

 

B.O.N.

 

BON Nº 120, VIERNES, 17 DE JUNIO DE 2022

Comisión gestora de Ekai. Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 1 de junio de 2022, por el que se nombra la Comisión Gestora del Concejo de Ekai de Lónguida.

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2022ko ekainaren 1ean hartua, Ekai Longidako Kontzejuko Kudeaketa Batzordea izendatzen duena.

 

Comisión gestora de Osacáin. Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 8 de junio de 2022, por el que se nombra la Comisión Gestora del Concejo de Osacáin.

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2022ko ekainaren 8an hartua, Osakaingo Kontzejuko Kudeaketa Batzordea izendatzen duena.

 

BON Nº 121, LUNES, 20 DE JUNIO DE 2022

Animales de compañía. LEY FORAL 18/2022, de 13 de junio, de modificación parcial de la Ley Foral 19/2019, de 4 de abril, de protección de los animales de compañía en Navarra

18/2022 FORU LEGEA, ekainaren 13koa, Lagun egiteko animaliak Nafarroan babesteari buruzko apirilaren 4ko 19/2019 Foru Legea hein batean aldatzen duena.

 

Procesos de establilización. ACUERDO del Pleno del Parlamento de Navarra de convalidación del Decreto-ley Foral 2/2022, de 23 de mayo, de medidas para la realización de los procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, en las Administraciones Públicas de Navarra.

 Nafarroako Parlamentuko Osoko Bilkuraren erabakia. Horren bidez, baliozkotzen da 2/2022 Foru Lege-dekretua, maiatzaren 23koa, zeinaren bidez neurriak hartzen baitira Nafarroako Administrazio Publikoetan egonkortze prozesuak gauzatzeko, Enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legearen ondorioz.

 

BON Nº 124, JUEVES, 23 DE JUNIO DE 2022

Localización y señalización de diseminados. RESOLUCIÓN 112/2022, de 18 de mayo, de la directora general de Interior, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a los Ayuntamientos de Navarra para la realización de actuaciones de localización y señalización de sus diseminados durante el año 2022. Identificación BDNS: 627308.

112/2022 EBAZPENA, maiatzaren 18koa, Barneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez Nafarroako udalentzako dirulaguntzen deialdi bat onesten baita beren eraikin sakabanatuak lokalizatzeko eta seinaleztatzeko jarduketak egin ditzaten 2022an. DDBN identifikazioa: 627308.

Cancelar suscripción   |   Gestionar mi suscripción   |   Ver online