Boletín de legislación 446

Boletín nº 446. 12-04-2022

Buletina 446. 2022-04-12

 

B.O.N.

 

BON Nº 72, LUNES, 11 DE ABRIL DE 2022

Subvenciones. ORDEN FORAL 28E/2022, de 17 de marzo, de la consejera de Cultura y Deporte, por la que se aprueba la convocatoria de “Subvenciones a los municipios de Navarra para apoyar la programación de artes escénicas y musicales profesionales en los espacios escénicos municipales de la Comunidad Foral Udal Platea Local 2022”. Identificación BDNS: 615986.

28E/2022 FORU AGINDUA, martxoaren 17koa, Kultura eta Kiroleko kontseilariak emana, dirulaguntza deialdi hau onesten duena: “Nafarroako udalentzako dirulaguntzak Foru Komunitateko udal agertokietan arte eszeniko eta musikal profesionalen programazioa bultzatzeko (Udal Platea Local 2022)”. DDBN identifikazioa: 615986.

 

BON Nº 73, MARTES, 12 DE ABRIL DE 2022

Subvenciones. ORDEN FORAL 26E/2022, de 11 de marzo, de la consejera de Cultura y Deporte, por la que se aprueban las bases de la convocatoria de subvenciones a entidades locales de Navarra, para la realización del Plan Local de Instalaciones Deportivas en su ámbito geográfico de influencia durante 2022. Identificación BDNS: 614891.

 26/2022 FORU AGINDUA, martxoaren 15ekoa, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak emana, 2021eko urtarrilaren 1etik abenduaren 31 bitarte hasitako zergaldietako sozietateen gaineko zergaren autolikidaziorako 220 eredua onesten duena tributazioa zerga-kontsolidazioaren araubidean egiten duten talde fiskalentzat, eta aitorpenak aurkezteko arauak ematen dituena.

 

Subvenciones RESOLUCIÓN 29E/2022, de 14 de marzo, del director general de Proyectos Estratégicos, por la que se aprueba la convocatoria de “Subvenciones a entidades locales inscritas en el ámbito territorial del Plan del Pirineo, para inversiones derivadas de proyectos que vinculen vivienda y empleo y promuevan la fijación de la población y el desarrollo territorial de la zona, vivir y trabajar” y las bases por las que se regirá. Identificación BDNS: 615235

29E/2022 EBAZPENA, martxoaren 14koa, Proiektu Estrategikoen zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita deialdi hau eta zuzenduko dituen oinarriak: “Pirinioetako Planaren lurralde eremuan inskribatutako toki erakundeentzako dirulaguntzak, etxebizitza eta enplegua lotzen dituzten, biztanleriaren finkapena eta inguruko lurralde garapena sustatzen dituzten eta bizitzeko eta lan egiteko espazio baten sorrera bultzatzen duten proiektuen ziozko inbertsioetarako”. DDBN identifikazioa: 615235.

B.O.E.

 

BOE Nº 85, SÁBADO, 9 DE ABRIL DE 2022

Residuos y suelos contaminados. Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Cancelar suscripción   |   Gestionar mi suscripción   |   Ver online